Amedeo
Queremos dar visibilidade as nosas mulleres e colaborar en facer unha sociedade máis igualitaria e xusta

Search

Edicións coidadas con todo luxo de detalles

A Xanela

Sobre nós

A Xanela Editorial nace coa intención de crear e fomentar a identidade Galega

Ideario

Queremos dar visibilidade as nosas mulleres e colaborar en facer unha sociedade máis igualitaria e xust