Amedeo
Apostamos por facer, desde a arte e a literatura unha sociedade máis xusta e igualitaria

 

Search

Elas é unha edición de luxo, limitada a 155 exemplares de tirada mundial; acreditada cada obra por acta notarial e numerada
A maquetación foi pensada en cada detalle para ofrecer unha comodidade no manexo e da lectural sen renunciar a beleza do deseño
E impresión do libro así como tamén as 16 serigrafías que completan esta obra fixéronse en papel da máis alta calidade.

A autora

Aurora Marco

Elas é froito dun labor de investigación que Aurora Marco iniciou hai máis de trinta anos e que aínda continúa. Este libro é unha compilación de biografías seleccionadas ad hoc e que permite ter unha visión do papel determinante que tiveron na sociedade do seu tempo as mulleres galegas

Arte e igualdade

8 grandes pintoras galegas participan en Elas

Abecedario feito por Irene Silva Xiraldez

Un abecedario especial preparado para ELAS